Chính Sách Bảo Hành Tại Cơ Khí Tân Thành Long

  1. Bảo hành 1 năm đối với các linh kiện
  2. Bảo hành 1 năm đến 2 năm đối với các loại cửa cổng xếp
  3. Bảo hành 2-3 năm đối với các loại công trình cơ khí khác