Chính Sách Đổi Trả Hàng Hóa Tại Cơ Khí Tân Thành Long

  1. Đổi trả hàng nếu hàng gửi đi không giống như đặt hàng
  2. Đổi trả hàng hóa trong trường hợp chưa sử dụng và còn niêm phong sản phẩm trong bịch
  3. Đổi trả hàng hóa trong trường hợp chưa sử dụng thì đã bị hư hỏng